Nowelizacja ustawy o VAT od 1 lipca 2022 r.

Kalkulator27 maja 2022 r. została opublikowana nowelizacja ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw. W wyniku tej nowelizacji zostały zrównane zasady rozliczenia VAT w Polsce przez wojska NATO i wojska państw członkowskich UE. Podobne regulacje będą obowiązywać w całej UE. Zmiany obowiązują od 1 lipca 2022 r.

Nowe regulacje mają na celu ujednolicenie zasad opodatkowania VAT działań obronnych w ramach UE i NATO. Za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem będzie uznawane przemieszczenie towarów z terytorium państwa członkowskiego na terytorium Polski nie tylko przez siły zbrojne państw NATO, ale również przez siły zbrojne państwa członkowskiego biorącego udział w działaniach obronnych prowadzonych w celu realizacji działania UE w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony lub przez towarzyszący im personel cywilny.

Także import towarów przez wojska państw członkowskich, tak jak do tej pory przez wojska NATO, będzie zwolniony z VAT. Wojskom UE będzie również przysługiwał zwrot zapłaconego w Polsce VAT. Szczegóły zwrotu określi rozporządzenie MF.

Działania obronne prowadzone w celu realizacji działania Unii w ramach WPBiO obejmują misje i operacje wojskowe, działalność grup bojowych, wzajemną pomoc, projekty dotyczące stałej współpracy strukturalnej (PESCO) oraz działania Europejskiej Agencji Obrony (EDA).

Zmiany w ustawie o VAT obowiązują od 1 lipca 2022 r.

Podstawa prawna: