Księgowość

Księgi Handlowe
Liczba zapisów w KH KH bez rejestru VAT KH z rejestrem VAT + JPK
 do 0-20  zapisów księgowych   500,00 zł/mc 600,00 z/mc
21-30 zapisów księgowych 600,00 zł/mc  700,00 zł/mc
31-40 zapisów księgowych  700,00 zł/mc  800,00 zł/mc
41-50 zapisów księgowych  800,00 zł/mc  900,00 zł/mc
51-60 zapisów księgowych  900,00 zł/mc  1000,00 zł/mc
61-70 zapisów księgowych  1000,00 zł/mc  1100,00 zł/mc
71-80 zapisów księgowych 1100,00 zł/mc 1200,00 zł/mc
81-100 zapisów księgowych 1200,00 zł/mc 1300,00 zł/mc
powyżej 100 pozycji za każdą pozycję księgową 7 zł 8 zł
Opłata administracyjna - założenie kartoteki klienta, udostępnienie panelu klienta, sporządzenie pełnomocnictw, opłata jednorazowa 400 zł 500 zł
Przekroczenie liczby zapisów ponad abonament 12 zł 12 zł
Założenie spółki w S24 + PCC+ NIP-8+CRBR 800 zł

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Liczba dokumentów bez VAT z VAT/VAT UE
1. do 10 dokumentów 200 zł/mc 250 zł
za każdy kolejny dokument 7 zł 8 zł
Deklaracja ZUS od 01/2022 30 zł 30 zł
Opłata administracyjna - założenie kartoteki klienta, udostępnienie panelu klienta, sporządzenie pełnomocnictw, 200 zł
założenie działalności 200 zł
zgłoszennie do ZUS 50 zł
konsultacje księgowe 200 zł/h

Książka Przychodów i rozchodów 
Liczba dokumentów w KPiR KPiR bez rejestru VAT KPiR z rejestrem VAT /VAT UE
1. do 10 dokumentów 220 250
2. do 20 dokumentów 270 310
3. do 30 dokumentów 320 370
4. do 40 dokumentów 370 430
5. do 50 dokumentów 420 490
6. do 60 dokumentów 470 550
7. do 70 dokumentów 520 610
8. do 80 dokumentów 570 670
9. do 90 dokumentów 620 730
10. do 100 dokumentów 670 790
powyżej 100 dokumentów za każdą pozycję księgową  7 zł/mc 8 zł/mc 
Deklaracja ZUS od 01/2022 30 zł/mc 30 zł/mc
Opłata administracyjna - założenie kartoteki klienta, udostępnienie panelu klienta, sporządzenie pełnomocnictw, 200 zł
założenie działalności 200 zł
zgłoszennie do ZUS 50 zł
konsultacje księgowe 200 zł/h