Pieniądze na laptopieKadry i płace

Oferta naszej kancelarii to także kadry i płace. W tym obszarze specjalizujemy się m.in. w sporządzaniu listy płac. Poza tym oferujemy rozliczenia z ZUS-em i US. Klienci mogą również skorzystać z innych usług dotyczących kadr i płac. Do nich zaliczają się:

  • sporządzanie deklaracji podatkowych,
  • sporządzanie rocznych kartotek wynagrodzeń pracowników,
  • prowadzenie księgowości płacowej,
  • opracowywanie innych dokumentów dotyczących zatrudnienia,
  • rozliczanie umów o dzieło oraz umów cywilnoprawnych.

Świadczone przez nas usługi kadrowo-płacowe dotyczą pracowników Twojej firmy, którzy pracują w kraju, a także pracowników oddelegowanych do pracy za granicą.