Cennik - kadry i płace

Usługi kadrowo-płacowe
Umowy krajowe Pracownik oddelegowany
Umowa o pracę    80,00 zł Umowa o pracę    120,00 zł
Umowa zlecenie/o dzieło    40,00 zł Umowa zlecenie    120,00 zł

Zakres usług w ramach pakietu Pakiet
Umowy krajowe Pracownik oddelegowany
Umowa o pracę Umowy cywilnoprawne Umowa o pracę Umowy cywilnoprawne
Założenie teczki osobowej pracownika na podstawie otrzymanej dokuemntacji (kwestionariusz osobosy, skierowanie na badanie), przygotowanie umowy o pracę wraz z informacją dodatkową    
Prowadzenie ewidencji – czas pracy, nieobecności, karty urlopowe na podstawie dostarczonych druków i dokumentów     
Sporządzanie umów o pracę, zlecenie, o dzieło, aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy 
Sporządzenie list płac 
Wystawianie rachunków do umów cywilnoprawnych     
Sporządzanie deklaracji ZUS DRA wraz z elektronicznym przekazem
Wyliczanie miesięcznych zobowiązań wobec ZUS i podatku dochodowego z tytułu wynagrodzeń (PIT 4), DRA
Przygotowanie wniosku o wypłatę zasiłku chorobowego i macierzyńskiego do ZUS, Z-3, Z-3A max 2 w miesiącu    
Sporządzenie deklaracji rocznych PIT 4 
Sporządzenie kart zasiłkowych, kart wynagrodzeń, kart urlopowych    
Aneks do umowy o pracę     
Zgłoszenie ZUS ZUA, ZZA, ZCNA
Wniosek o urlop macierzyński/ojcowski, zasiłek chorobowy    
lista płac w dowolnej walucie    

Usługi dodoatkowe

Cennik usługi dodatkowe kadry i płace

Sporządzenie rocznych deklaracji podatkowych pracowników etatowych i cywilnoprawnych  ( PIT-11/8B, PIT-40 ) oraz rocznej informacji RMUA

20 zł za osobę

Wysyłka deklaracji pocztą listem poleconym

40,00 zł za przesyłkę + znaczek

Wystawianie druków RP-7, ZUS ZAS, ZUS -Z3 itp.

100 zł/szt.

Przygotowanie wniosku o wystawienie karty EKUZ

50 zł za szt.

Premia uznaniowa

5 zł/ pracownika

Premia akordowa (wyliczana na podstawie odrębnych załączników)

10 zł / pracownika

inne dodatki

10 zł/pracownika

kilometrówka

10 zł / pracownika

Korekta rozliczenia ZUS, Listy Płac zawiniona przez zleceniodawcę

200,00 zł za korygowany okres

sporządzenie deklaracji PIT 8AR, PIT 8C, korekta deklaracji z winy zleceniodawcy

50 zł za szt.

wniosek do PFRON

100 zł za szt.

Przygotowanie dokumentów do kontroli ZUS, US

200 zł/h

zaświadczenia o zarobkach na drukach innych niż elektroniczny z systemu kadrowo - płacowego kancelarii

40 zł/ szt

wniosek o przywrócenie terminu ZUS

100 zł/ szt

wniosek o rozliczenie konta ZUS

100 zł/szt

Wniosek o A1 dla pracownika

100 zł/szt

Usługi sekretarskie 

150 zł/h


Zakres usług

Zakres usług w ramach pakietu

Pakiet

Umowy krajowe

Pracownik oddelegowany

Umowa o pracę

Umowy cywilnoprawne

Umowa o pracę

Umowy cywilnoprawne

Założenie teczki osobowej pracownika na podstawie otrzymanej dokumentacji (kwestionariusz osobowy, skierowanie na badanie), przygotowanie umowy o pracę wraz z informacją dodatkową

 

 

Prowadzenie ewidencji – czas pracy, nieobecności, karty urlopowe na podstawie dostarczonych druków i dokumentów

 

 

Sporządzanie umów o pracę, zlecenie, o dzieło, aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy

Sporządzenie list płac

Wystawianie rachunków do umów cywilnoprawnych

 

 

Sporządzanie deklaracji ZUS DRA wraz z elektronicznym przekazem

Wyliczanie miesięcznych zobowiązań wobec ZUS i podatku dochodowego z tytułu wynagrodzeń (PIT 4), DRA

Przygotowanie wniosku o wypłatę zasiłku chorobowego i macierzyńskiego do ZUS, Z-3, Z-3A max 2 w miesiącu

 

 

Sporządzenie deklaracji rocznych PIT 4

Sporządzenie kart zasiłkowych, kart wynagrodzeń, kart urlopowych

 

 

Aneks do umowy o pracę

 

 

Zgłoszenie ZUS ZUA, ZZA, ZCNA

Wniosek o urlop macierzyński/ojcowski, zasiłek chorobowy

 

 

lista płac w dowolnej walucie

 

 

 


USŁUGI DODATKOWE – Księgowość

Cennik usług dodatkowych - księgowych

Opracowanie zakładowego planu kont 

200 zł/h

pomoc przy układaniu polityki rachunkowości

200 zł/h

Windykacja Sporządzanie wezwań do zapłaty, monitów 

40,00 zł za 1 szt.

Sporządzenie Not odsetkowych 

40 zł /szt

Sporządzenie Not korygujących 

40,00 zł za 1 szt.

Sporządzanie ewidencji przebiegu pojazdu 

40,00 zł za stronę 

Przygotowywanie wniosków kredytowych na drukach bankowych

200 zł/h

Pomoc w sporządzaniu biznes planu

200 zł/h

Wprowadzanie przelewów do banku

5 zł za przelew

Przygotowywanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego 

100 zł/szt

Sporządzenie deklaracji PCC, itp. korekta deklaracji z winy zleceniodawcy

100,00 zł za sztukę 

przygotowanie deklaracji VAT-R lub NIP – 8,

50 zł za sztukę 

Aktualizacja VAT-R, Nip 8

50 zł/ szt

Składanie wniosków o nie zaleganie do US i/lub ZUS 

40,00 zł za sztukę + opłaty urzędowe 

Dodatkowa sprawozdawczość np.. Dodoatkowe oprócz zawartych w umowie zestawień, bilans, RZIS, itp..

200,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę 

Deklaracja do PFRON DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b, DEK-W, DEK-R, DEK-Z, DEK-I-u 

150,00 zł za sztukę 

Przygotowanie wniosków o interpretacje ZUS, US 

200 zł /h

Reprezentacja w innych instytucjach na życzenie klienta 

200 zł /h

Sporządzenie sprawozdania rocznego (PIT, CIT), rozliczenia rocznego PIT, korekta rozliczeń rocznych z winy zleceniodawcy

1 miesięczna opłata 

Otwarcie zamkniętego miesiąca sprawozdawczego z winy klienta lub  korekta deklaracji VAT, ZUS, CIT, PIT . JPK z winy zleceniodawcy (np. Dokumenty po terminie)

200 zł / mc

Opłata za przekazanie dokumentów po umówionym terminie (liczone od dnia następnego do dnia przekazania dokumentów włącznie).

50 zł / za dzień spóźnienia

Konsultacje poza zakresem umowy / konsultacje księgowe

200 zł / rbh

ulga na złe długi

50 zł za jeden podmiot

delegacja krajowa

100 zł

delegacja zagraniczna

150 zł

różnica kursowa KPIR

(+)10 % abonamentu

rozliczenie proporcji VAT 

(+)50 % ceny podstawowej

rozrachunki przy KPIR

(+)30% ceny podstawowej

rozliczenie VAT metodą kasową

(+)50 % ceny podstawowej

usługa ekspresowa - rozliczenie miesiąca w ciągu 24 H

200 zł

Prognoza rozliczenia podatkowego

200 zł

Doradztwo podatkowe (na podstawie umowy współpracy z doradcą podatkowym i radcą prawnym)

odrębna wycena

Założenie spółki w S24 + PCC+ NIP-8+CRBR

800 zł

zgłoszenie e-zmiany w KRS (jedna zmiana)

150 zł

zgłoszenie, zmiana, likwidacja działalności w CEIDG wraz z ZUS

150 zł

wniosek o rozłożenie zaległości na raty ZUS, US

200 zł /h

deklaracja VAT - REF / korekta deklaracji z winy zleceniodawcy

200 zł

czynny żal (z winy zleceniodawcy)

100 zł / szt

wezwanie do zapłaty wysłane listem poleconym

50 zł / szt

wysyłka listu poleconego na zlecenie klienta

40 zł

przechowanie dokumentów ponad obwiązujący termin (po rozliczeniu roku podatkowego zleceniobiorca odbiera dokumenty)

50 zł / miesiąc

wniosek o zwrot nadpłaty składek ZUS (rozliczenie składki zdrowotnej w związku ze zmianą "Polski Ład")

100 zł / szt

Powyższe ceny nie uwzględniają podatku VAT.
Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Służy do oszacowania kosztów współpracy z kancelarią.