Cennik - kadry i płace

Usługi kadrowo-płacowe
Umowy krajowe Pracownik oddelegowany
Umowa o pracę    80,00 zł Umowa o pracę    120,00 zł
Umowa zlecenie/o dzieło    40,00 zł Umowa zlecenie    120,00 zł

Zakres usług w ramach pakietu Pakiet
Umowy krajowe Pracownik oddelegowany
Umowa o pracę Umowy cywilnoprawne Umowa o pracę Umowy cywilnoprawne
Założenie teczki osobowej pracownika na podstawie otrzymanej dokuemntacji (kwestionariusz osobosy, skierowanie na badanie), przygotowanie umowy o pracę wraz z informacją dodatkową    
Prowadzenie ewidencji – czas pracy, nieobecności, karty urlopowe na podstawie dostarczonych druków i dokumentów     
Sporządzanie umów o pracę, zlecenie, o dzieło, aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy 
Sporządzenie list płac 
Wystawianie rachunków do umów cywilnoprawnych     
Sporządzanie deklaracji ZUS DRA wraz z elektronicznym przekazem
Wyliczanie miesięcznych zobowiązań wobec ZUS i podatku dochodowego z tytułu wynagrodzeń (PIT 4), DRA
Przygotowanie wniosku o wypłatę zasiłku chorobowego i macierzyńskiego do ZUS, Z-3, Z-3A max 2 w miesiącu    
Sporządzenie deklaracji rocznych PIT 4 
Sporządzenie kart zasiłkowych, kart wynagrodzeń, kart urlopowych    
Aneks do umowy o pracę     
Zgłoszenie ZUS ZUA, ZZA, ZCNA
Wniosek o urlop macierzyński/ojcowski, zasiłek chorobowy    
lista płac w dowolnej walucie