Usługi dodatkowe

Usługi dodatkowe - księgowość
opracowanie zakładowego planu kont  200 zł/h
pomoc przy układaniu polityki rachunkowości 200 zł/h
windykacja — sporządzanie wezwań do zapłaty lub monitów  40,00 zł/szt
sporządzenie not odsetkowych  40,00 zł/szt
sporządzenie not korygujących  40,00 zł/szt
sporządzanie ewidencji przebiegu pojazdu  40,00 zł/str
przygotowywanie wniosków kredytowych na drukach bankowych 200 zł/h
pomoc w sporządzaniu biznesplanu  200 zł/h
wprowadzanie przelewów do banku  5 zł/przelew
przygotowywanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego  100,00 zł/szt
sporządzenie deklaracji PCC, itp. korekta deklaracji z winy zleceniodawcy 100,00 zł/szt
przygotowanie deklaracji VAT-R lub NIP – 8 50,00 zł/szt
aktualizacja VAT R, NIP 8 50 zł/szt
składanie wniosków o niezaleganie do US i/lub ZUS  40,00 zł/szt + opłaty urzędowe 
dodatkowa sprawozdawczość np.. Dodatkowe oprócz zawartych w umowie zestawień, bilans, RZIS, itp..  200,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę
Deklaracja do PFRON DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b, DEK-W, DEK-R, DEK-Z, DEK-I-u 150,00 zł/szt
przygotowanie wniosków o interpretacje ZUS lub US  200 zł/h
reprezentacja w innych instytucjach na życzenie klienta  200 zł/h
sporządzenie sprawozdania rocznego (PIT, CIT), rozliczenia rocznego PIT, korekta rozliczeń rocznych z winy zleceniodawcy 1 miesięczna opłata 
otwarcie zamkniętego miesiąca sprawozdawczego z winy klienta lub korekta deklaracji VAT, ZUS, CIT, PIT. JPK z winy zleceniodawcy (np. Dokumenty po terminie) 200 zł/mc
opłata za przekazanie dokumentów po umówionym terminie (liczone od dnia następnego do dnia przekazania dokumentów włącznie). 50 zł/za dzień spóźnienia
konsultacje poza zakresem umowy / konsultacje księgowe  200 zł/rbh
ulga na złe długi 50 zł za jeden podmiot
delegacja krajowa 100 zł
delegacja zagraniczna 150 zł
różnica kursowa KPIR (+)10 % abonamentu
rozliczenie proporcji VAT   (+)50 % ceny podstawowej
rozrachunki przy KPIR (+)30% ceny podstawowej
rozliczenie VAT metodą kasową (+)50 % ceny podstawowej
usługa ekspresowa - rozliczenie miesiąca w ciągu 24 H 200 zł
prognoza rozliczenia podatkowego 200 zł
doradztwo podatkowe (na podstawie umowy współpracy z doradcą podatkowym lub radcą prawnym) odrębna wycena
założenie spółki w S24 + PCC + NIP-8 + CRBR 800 zł
zgłoszenie e-zmiany w KRS (jedna zmiana)  150 zł
zgłoszenie, zmiana lub likiwdacja działalności w CEIDG wraz z ZUS 150 zł
wniosek o rozłożenie zaległości na raty ZUS, US 200 zł/h
deklaracja VAT - REF / korekta deklaracji z winy zleceniodawcy 200 zł
czynny żal (z winy zleceniodawcy) 100 zł/szt
wezwanie do zapłaty wysłane listem poleconym  50 zł/szt
wysyłka listu poleconego na zlecenie klienta 40 zł/szt
przechowanie dokumentów ponad obwiązujący termin (po rozliczeniu roku podatkowego zleceniobiorca odbiera dokumenty) 50 zł/miesiąc
wniosek o zwrot nadpłaty składek ZUS (rozliczenie składki zdrowotnej w związku ze zmianą "Polski Ład") 100 zł/szt
rozliczenie roczne PIT poza działalnością gospodarczą (PIT 37, 38, 39) 200 zł rbh, min 150 zł
rozliczenie roczne składki zdrowotnej 80 zł
Powyższe ceny nie uwzględniają podatku VAT. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Służy do oszacowania kosztów współpracy z kancelarią.

Usługi dodatkowe - kadry i płace
sporządzenie rocznych deklaracji podatkowych pracowników etatowych i cywilnoprawnych  (PIT-11/8B, PIT-40) oraz rocznej informacji RMUA 25 zł za osobę
wysyłka deklaracji pocztą listem poleconym 50,00 zł za przesyłkę + znaczek
wystawianie druków RP-7, ZUS ZAS, ZUS -Z3 itp. 100 zł/szt
przygotowanie wniosku o wystawienie karty EKUZ 100 zł/szt
premia uznaniowa 5 zł/pracownika
premia akordowa (wyliczana na podstawie odrębnych załączników) 10 zł/pracownika
inne dodatki 10 zł/pracownika
kilometrówka 10 zł/pracownika
korekta rozliczenia ZUS, listy płac zawiniona przez zleceniodawcę 200,00 zł za korygowany okres
sporządzenie deklaracji PIT 8AR, PIT 8C, korekta deklaracji z winy zleceniodawcy 50 zł/szt
wniosek do PFRON 100 zł/szt
przygotowanie dokumentów do kontroli ZUS, US, badanie biegłego 220 zł/h
zaświadczenia o zarobkach na drukach innych niż elektroniczny z systemu kadrowo - płacowego kancelarii 40 zł/szt
wniosek o przywrócenie terminu ZUS 200 zł/szt
wniosek o rozliczenie konta ZUS  100 zł/szt
wniosek A1 dla pracownika 100 zł/szt
rozliczenie rocznej składki zdrowotnej 100 zł/szt
odpowiedź na pisma komornika, innych instytucji 220 zł/h