W momencie uwierzytelnienia podatnika w systemie KSeF następuje automatyczne przyznanie mu pełnego zakresu uprawnień, w tym do nadawania, zmiany lub odbierania dalszych uprawnień. Nadając uprawnienia do korzystania z KSeF pracownikom firmy należy pamiętać o skutkach i zakresie takiego umocowania.

 

W KSeF możemy nadać następujące uprawnienia do:

1) nadawania, zmiany albo odbierania uprawnień do korzystania z KSeF lub

2) wystawiania albo dostępu do faktur ustrukturyzowanych, lub

3) wystawiania faktur o których mowa w art. 106d ust. 1 ustawy o VAT w imieniu podatnika (samofakturowanie).

 

Przez uprawnienie do wystawiania faktur w imieniu podatnika rozumie się jednocześnie uprawnienie do wystawiania faktur dokumentujących transakcje, których podatnik jest stroną jako nabywca.

 

W ramach KSeF mamy wybór, czy chcemy sami bezpośrednio nadawać uprawnienia konkretnym osobom fizycznym, także spoza własnej organizacji, czy wskazać podmiot uprawniony do wystawiania i/lub otrzymywania faktur (np. biuro rachunkowe) i umożliwiać pośrednie przekazywanie uprawnień.

 

Cztery rzeczy o których trzeba pamiętać nadając uprawnienia w KSeF w standardowym modelu uprawnień:

  1. W przypadku osoby fizycznej uprawnienia są przypisane do konkretnej osoby. Jej bezpośrednia identyfikacja odbywa się po numerze NIP/PESEL lub po zarejestrowanym odcisku palca certyfikatu podpisu.
  2. Uprawnienia pośrednie są nadawane nie na konkretną osobę fizyczną, lecz są skutkiem nadania uprawnień na inny podmiot gospodarczy. Są tożsame z uprawnieniami, które posiada podatnik, ale tylko w zakresie dostępu do faktur i ich wystawiania.
  3. Pracownik biura rachunkowego powinien posiadać uprawnienie do wystawiania lub dostępu do faktur. Jego uprawnienia powinny pokrywać się z uprawnieniami nadanymi przez podatnika dla tego biura rachunkowego. Nie ma znaczenia czy pracownik otrzymał uprawnienie przez tym czy po tym jak biuro otrzymało uprawnienie od podatnika.
  4. Uprawnienie do wystawiania faktur nadane przez nabywcę osobie fizycznej automatycznie pozwala na wystawianie faktur w procedurze samofakturowania, jeśli firma jako nabywca jest do tego uprawniona.

 

Żródło: https://www.inforlex.pl/