Zgodnie z ustawą z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (dalej: ustawa o PPK), zatrudniani pracownicy, automatycznie, bez składania żadnych oświadczeń czy deklaracji, stają się uczestnikami PPK. 1 stycznia 2023 roku weszły w życie przepisy, które nakładają na podmiot zatrudniający dokonywanie cyklicznego autozapisu pracowników do PPK, bez względu na to, kiedy dołączyli oni do programu.

Co cztery lata, począwszy od roku 2023, w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku, podmiot zatrudniający musi poinformować uczestnika PPK, który uprzednio złożył deklarację o rezygnacji z PPK, o ponownym zapisie do PPK i dokonywaniu wpłat za tego uczestnika. W 2023 roku utracą ważność złożone wcześniej przez pracowników deklaracje o rezygnacji z PPK. Oznacza to zatem, że jeśli pracownik nie złoży ponownej deklaracji o rezygnacji z PPK, od 1 kwietnia 2023 roku podmiot zatrudniający dokona wpłat za uczestnika do PPK i uczestnik ten zostanie objęty programem PPK do momentu ponownego złożenia deklaracji o rezygnacji. Ponowną deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK można złożyć najwcześniej 1 marca 2023. Poprzednio złożona deklaracja o rezygnacji jest skuteczna do ostatniego dnia lutego 2023 r. Rezygnację z oszczędzania w PPK składa się do pracodawcy. Nie może on naliczać i pobierać składek od momentu złożenia rezygnacji. 

Specjalny druk rezygnacji z uczestnictwa w PPK

Rezygnacja musi być złożona za pomocą przygotowanego przez Ministerstwo Finansów wzoru deklaracji o rezygnacji. Składa się ona z dwóch podstawowych części. Pierwsza część zawiera dane identyfikacyjne pracownika oraz jego pracodawcy. Druga część deklaracji ma istotniejsze znaczenie, zawiera bowiem szereg oświadczeń dotyczących rezygnacji z korzyści finansowych związanych z udziałem w PPK. Uczestnik rezygnujący z udziału w programie musi podpisać oświadczenia, dotyczące:

  • rezygnacji z wpłaty powitalnej;

  • rezygnacji z wpłat rocznych;

  • rezygnacji z wpłat finansowanych przez pracodawcę.

Część zawierająca oświadczenia wymaga od pracownika złożenia odręcznego podpisu. Dochowanie tego warunku jest niezbędne do skutecznego wypisania się z uczestnictwa w PPK.

 

Podstawa prawna: