Skutki podatkowe zwrotu składki zdrowotnej 2024

Sytuacja Forma opodatkowania 2023 Forma opodatkowania 2024 Czy należy przeanalizować? Opis sytuacji podlegającej analizie Skutek w podatku dochodowym Skutek w składce zdrowotnej
1 Skala podatkowa Skala podatkowa NIE Nie dotyczy BRAK BRAK
2 Skala podatkowa Podatek liniowy NIE Nie dotyczy BRAK BRAK
3 Skala podatkowa Podatek zryczałtowany NIE Nie dotyczy BRAK BRAK
4 Podatek liniowy Podatek liniowy / Skala podatkowa TAK
(korekta na bieżąco)
1. Jeżeli składki zdrowotne były zaliczone do kosztów podatkowych, należy dokonać korekty kosztów w roku 2024 (w tej części w jakiej nadpłata przewyższa kwotę składki należnej w stosunku do kwoty uwzględnionej w kosztach)
Przykład 1: Należna składka za cały rok 15.000 zł, w kosztach 10.200 zł, zwrot 2.000 zł - skutek brak korekty, bo 15.000 - 2.000 > 10.200 zł
Przykład 2: Należna składka za cały rok 15.000 zł, w kosztach 10.200 zł, zwrot 8.000 zł - skutek korekta, bo 15.000 - 8.000 < 10.200 zł. Koszty należy skorygować o kwotę 10.200 - 15.000 + 8.000 = 3.200 zł

2. Jeżeli składki zdrowotne były odliczane od dochodu przy ustalaniu zaliczki, doliczenia należy dokonać w zeznaniu rocznym za rok 2024 (wysokość doliczenia ustalamy odpowiednio jw.)
TAK TAK
5 Podatek liniowy Podatek zryczałtowany TAK
(korekta wstecz lub na bieżąco)
1. Jeżeli składki były zaliczone do KUP, należy dokonać korekty kosztów w zeznaniu PIT-36L za rok 2023 o kwotę ustaloną jw. w przykładzie 1.

2. Jeżeli składki były odliczane od dochodu przy ustalaniu zaliczki, doliczenia dokonujemy w PIT-28 za rok 2024 (wysokość doliczenia ustalamy odpowiednio jw.)
TAK TAK
6 Podatek zryczałtowany Podatek zryczałtowany TAK
(korekta na bieżąco)
Zwróconą składkę zdrowotną należy odpowiednio doliczyć w PIT-28 (50% kwoty) TAK TAK
7 Podatek zryczałtowany Zasady ogólne TAK
(korekta na bieżąco)
Dokonujemy doliczenia w zeznaniu PIT-36 za rok 2024 (50% kwoty) TAK TAK
8 Podatek zryczałtowany Podatek liniowy TAK
(korekta na bieżąco)
Dokonujemy doliczenia w zeznaniu PIT-36L za rok 2024 (50% kwoty) TAK TAK