Twój e-PIT” dostępny również dla przedsiębiorców

Od 15 lutego 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. podatnicy rozliczają PIT za 2023 r. „Twój e-PIT” to automatycznie przygotowane i udostępnione przez Krajową Administrację Skarbową roczne zeznanie podatkowe osób fizycznych. W tym roku po raz pierwszy usługa „Twój e-PIT” jest adresowana także do osób prowadzących działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej, również tych z zawieszoną działalnością gospodarczą.

Nowości w usłudze „Twój e-PIT”

W usłudze „Twój e-PIT” pojawiły się:

 • PIT-36L – formularz służący do rozliczeń za 2023 r. z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych podatkiem liniowym,

 • PIT-28 – do tej pory skierowany do osób rozliczających przychody z najmu i ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych, w tym roku stosowany również dla rozliczenia działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem,

 • PIT-36 – do tej pory skierowany do osób rozliczających m. in. przychody z rent i emerytur zagranicznych, z działalności nierejestrowej, w tym roku dodatkowo stosowany do rozliczenia działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych.

Wskazówka: Skorzystanie z usługi „Twój e-PIT” nie wymaga instalacji ani dodatkowego oprogramowania, ani aplikacji. Wystarczające jest posiadanie komputera i dostępu do internetu. Korzystanie z usługi „Twój e-PIT” nie jest obowiązkowe, podatnik sam decyduje, w jaki sposób złoży zeznanie podatkowe. Zwrot nadpłaconego podatku wynikającego z rozliczenia elektronicznego nastąpi jednak wcześniej, bowiem w terminie do 45 dni, a nie do 3 miesięcy jak w przypadku zeznań papierowych.

Logowanie do „Twój e-PIT”

Usługa „Twój e-PIT” działa przez całą dobę. Dostęp do usługi możliwy jest przez serwis e-Urząd Skarbowy: https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/.

e-pit logowanie zrzut ekranu

Do serwisu e-Urząd Skarbowy, z którego dostępna jest usługa „Twój e-PIT” można zalogować na dwa sposoby:

 • Profilem Zaufanym (PZ), aplikacją mObywatel, e-Dowodem lub poprzez bankowość elektroniczną,

 • danymi podatkowymi (PESEL/NIP i data urodzenia, sumą przychodów z zeznania za 2022 r., kwotą jednego przychodu z jednej informacji od płatnika za 2023 r., kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z zeznania za 2022 r.).

e-pit logowanie zrzut ekranu

We wszystkich formularzach udostępnionych w usłudze „Twój e-PIT” podatnik znajdzie swoje dane będące w posiadaniu Krajowej Administracji Skarbowej, w szczególności:

 • dane rejestracyjne (identyfikator podatkowy NIP/PESEL, imię i nazwisko, adres, właściwy urząd skarbowy, rachunek bankowy zgłoszony do urzędu skarbowego do zwrotu nadpłaty w przypadku, gdy z rozliczenia będzie ona wynikała),

 • mikrorachunek, na który należy dokonać zapłaty podatku, jeśli taka będzie wynikała z rozliczenia,

 • wpłaty zaliczek na podatek lub wpłaty ryczałtu dokonane przez klienta,

 • dane z rozliczeń za ubiegły rok, w tym dane dotyczące ulgi na dzieci lub dane dotyczące numeru KRS OPP i celu szczegółowego, na który przekazane zostało 1,5 proc. podatku należnego, jeśli organizacja nadal znajduje się na wykazie OPP,

 • dane z informacji od płatników, z PIT-11, PIT40A, PIT-11A, PIT-R, PIT-8C.

Ważne: W udostępnionym zeznaniu podatnik, który miał zarejestrowaną działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, będzie musiał samodzielnie uzupełnić dane dotyczące:

 • przychodów,

 • kosztów uzyskania przychodów (w PIT-36 i PIT-36L),

 • składek na ubezpieczenia społeczne, a w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem lub podatkiem liniowym – również składek na ubezpieczenie zdrowotne,

 • ulg i odliczeń.

Twój e-PIT” ma stanowić ułatwienie dla:

 • ryczałtowców (osób, które nie wykazują w swoich rozliczeniach kosztów uzyskania przychodów, które rozliczały do tej pory najem na zasadach ogólnych, a od rozliczeń za 2023 r. zobowiązane są opodatkować najem ryczałtem w PIT-28),

 • osób z zawieszoną działalnością gospodarczą (zobowiązanych do złożenia zeznania, pomimo nieosiągania przychodów lub w przypadku osiągania jedynie przychodów zwolnionych, zobowiązanych do złożenia PIT-36, w którym rozliczają przychody z innych źródeł niż działalność gospodarcza).

Ważne: Jeżeli podatnik nie złoży samodzielnie zeznania PIT-37 i PIT-38 i nie odrzuci go w usłudze „Twój e-PIT”, to z upływem terminu na rozliczenie podatku dochodowego, deklaracja przygotowana przez Krajową Administrację Skarbową zostanie automatycznie zaakceptowana. Natomiast zeznania PIT-28, PIT-36 i PIT-36L nie będą automatycznie akceptowane w usłudze „Twój e-PIT” (trzeba je uzupełnić i zaakceptować).

Podstawa prawna: