Na dzień 30 listopada 2023 r. pracodawcy muszą ustalić liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego. Od tej liczby zależeć będzie, kto wypłaci ewentualne zasiłki zatrudnionym w 2024 r.

 

Kto podlega ubezpieczeniu chorobowemu?

 

  • obowiązkowo: pracownicy i uczniowie,

  • dobrowolnie: osoby posiadające ubezpieczenie emerytalno-rentowe (m.in. zleceniobiorcy), osoby prowadzące działalność gospodarczą, osoby współpracujące.

 

Ubezpieczeniu chorobowemu nie podlegają osoby przebywające na urlopie wychowawczym lub urlopie bezpłatnym.

 

Jak określić płatnika zasiłków?

 

Jeżeli liczba pracowników zgłoszona do ubezpieczenia chorobowego obowiązkowo i dobrowolnie:

  • przekracza 20 osób: ustalenie wysokości zasiłku i jego wypłata jest obowiązkiem pracodawcy,

  • wynosi 20 osób lub mniej: płatnikiem zasiłków jest ZUS.

 

Przykład

Pan Jan w ramach jednoosobowej działalności zatrudnia 18 pracowników i 2 osoby w ramach umowy zlecenie. Jeden z pracowników w dniu 30 listopada 2023 r. przebywał na urlopie wychowawczym. Na dzień 30 listopada do ubezpieczenia chorobowego zgłoszona jest liczba 20 osób: pan Jan jako prowadzący działalność, 17 pracowników oraz 2 zleceniobiorców. Wobec tego, w 2024 r. płatnikiem zasiłków będzie ZUS.

 

WAŻNE: ZUS jest płatnikiem zasiłków osób prowadzących działalność, osób z nimi współpracujących oraz byłych pracowników i byłych zleceniobiorców bez względu na liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego.

 

Pracodawca będący płatnikiem zasiłków, nie ponosi kosztów ich wypłaty. Od wyliczonej do zapłaty kwoty składek ZUS, odlicza kwotę wypłaconych zasiłków.

 

Wzrost lub spadek liczby zatrudnienia po dniu 30 listopada 2023 r. i w trakcie 2024 r. nie wpływa na zmianę płatnika zasiłków, ponieważ płatnik jest ustalany na rok kalendarzowy.

 

Obowiązek pracodawcy, gdy płatnikiem składek jest ZUS

Pracodawca zgłaszający do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 osób, w sytuacji otrzymania zwolnienia lekarskiego, musi przesłać do ZUS zaświadczenie:

  • ZUS Z-3 (dla pracowników),

  • ZUS Z-3a (zleceniobiorcy i inne osoby niebędące pracownikami),

  • ZUS Z-3b (osoby prowadzące działalność i osoby współpracujące).