Główny Urząd Statystyczny ogłosił wysokość przeciętnego wynagrodzenia za czwarty kwartał 2022 roku w sektorze przedsiębiorstw. Wskaźnik ten jest podstawą do obliczenia składki zdrowotnej dla płacących zryczałtowany podatek od przychodów (tzw. ryczałtowców). Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 6965,94 zł (rok wcześniej było to 6221,04 zł).

Zgodnie z przepisami, wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne ryczałtowców zależy od wysokości rocznych przychodów osiąganych przed przedsiębiorcę na ryczałcie.

Ubezpieczenie zdrowotne ryczałtowców w 2023 roku przy rocznym przychodzie:

  • do 60 tys. zł – wyniesie 376,16 zł miesięcznie (o 40,22 zł więcej niż w zeszłym roku),

  • od 60 tys. zł do 300 tys. zł – przedsiębiorca zapłaci miesięcznie 626,93 zł (o 67,04 zł więcej niż w zeszłym roku),

  • powyżej 300 tys. zł – składka wyniesie 1128,48 zł (więcej o 126,67 zł).

 

Podstawa prawna: