Od 1 stycznia 2024 r. wzrośnie wysokość składek na ubezpieczenia społeczne za osoby prowadzące pozarolniczą działalność.

 

Zasadniczo podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne tych osób stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek (art. 18 ust. 8 ustawy systemowej). W 2024 r. według projektu ustawy budżetowej z 29 września 2023 r. jest to kwota 7824 zł.

Od 1 stycznia 2024 r. podstawa wymiaru składek wyniesie więc 4694,40 zł (7824 zł x 60%). Składka w nowej wysokości obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku kalendarzowego.

 

Składka zdrowotna jest ustalana na innych zasadach, w zależności od wybranej formy opodatkowania.

 

Tabela 9. Wysokość składek ZUS (ogólne zasady)

 

 Składka  Wysokość (%)  Wysokość (zł)
 emerytalna  19,52 %  916,35
 rentowa  8 %  375,55
 wypadkowa  1,67 %  78,40
 FP i FS  2,45 %  115,01
 chorobowa (dobrowolna)  2,45 %  115,01
 Suma (z chorobową)    1 600,32
 Suma (bez chorobowej)    1 485,31

Osoby, które rozpoczynają prowadzenie działalności, mogą opłacać składki ZUS na preferencyjnych warunkach, tj. od kwoty 30% minimalnego wynagrodzenia (art. 18a ustawy systemowej).

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. minimalne wynagrodzenie wyniesie 4242 zł (podstawa wymiaru składek – 1272,60 zł), natomiast od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. – 4300 zł (podstawa wymiaru składek – 1290 zł).

 

Tabela 10. Wysokość składek w ramach tzw. małego ZUS

 

 Składka  Wysokość (%) Wysokość (zł)
od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.
 emerytalna  19,52 %  248,41
 rentowa  8 %  101,81
 wypadkowa  1,67 %  21,25
 FP i FS  2,45 %  -
 chorobowa (dobrowolna)  2,45 %  31,18
 Suma (z chorobową)    402,65
 Suma (bez chorobowej)    371,47

 

 Składka  Wysokość (%) Wysokość (zł)
od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r.
 emerytalna  19,52 % 251,81
 rentowa  8 % 103,20
 wypadkowa  1,67 % 21,54
 FP i FS  2,45 %  -
 chorobowa (dobrowolna)  2,45 % 31,61
 Suma (z chorobową)   408,16
 Suma (bez chorobowej)   376,55

Przygotowanie do zmian

 

Przygotowanie do zmian wymaga od przedsiębiorcy (płatnika składek) podjęcia następujących działań:

Krok 1. Zapoznaj się z informacją na temat wysokości składek obowiązujących od 1 stycznia 2024 r. (oraz od 1 lipca 2024 r. w przypadku osób korzystających z ulgi tzw. mały ZUS).

Krok 2. Zabezpiecz środki finansowe na opłacanie składek ZUS w wyższej kwocie.

 

PODSTAWA PRAWNA

art. 18 ust. 8, art. 18a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1230; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 1941
§ 1, § 3, § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. – Dz.U. z 2023 r. poz. 1893

Źródło: https://www.inforlex.pl/